ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีมกีฬาวอลเลย์บอล วันที่ 21 ม.ค. 2561
ณ ห้องประชุมวัชระนาวา ชั้น 9 อาคารบริหาร 4  คณะบริหารธุรกิจ

ถ่ายภาพโดย  อารยา แสงสว่าง , สโรธร ยาหยี , พัทธีรตา สิทธิ์อมรกิตติ์  หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ