ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดานประเภท หมากล้อม รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 29 ม.ค. 2561  (Official Photo)
ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันหมากกระดานประเภท หมากล้อม บุคคลชาย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการแข่งขัน  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  เป็นฝ่ายชนะ 1-0

 

การแข่งขันหมากกระดานประเภท หมากล้อม บุคคลหญิง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2 เป็นฝ่ายชนะ 2-0

 

การแข่งขันหมากกระดานประเภท หมากล้อม ทีมชาย 3 คน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นฝ่ายชนะ 2-0

 

การแข่งขันหมากกระดานประเภท หมากล้อม ทีมหญิง 3 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลการแข่งขัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นฝ่ายชนะ 2-0

 

29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน ประเภท หมากล้อม รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo )

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากก […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต VS วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วันที่ 29 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอ […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
29/01/2018

TOP VIEW ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561

TOP VIEW ฉบับที่ 7 ประจำวั […]