ธัญบุรีเกมส์ 45

มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ Press center

ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 29 มกราคม 256

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ อาจารย์และคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ Press center งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ณ ศูนย์ Press center อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 มทร.ธัญบุรี

29/01/2018

มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ Press center

มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษ […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑาวิ่งผลัด 4×400 เมตร หญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาก […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑาวิ่งผลัด 4×400 เมตร ชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาก […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมชาย วันที่ 29 ม.ค. 2561(เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟ […]