ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล ประเภททีมหญิง สาย W20 คู่ที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ VS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 น.
ณ สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 – 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์ […]
29/01/2018

ภาพเด็ด! เพาะกาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! เพาะกาย การแข่งขั […]
29/01/2018

ภาพเด็ด! ยูยิตสู การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! ยูยิตสู การแข่งขั […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑากระโดดค้ำ ชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาก […]