ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด ประเภท ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว วันที่ 28 มกราคม 2561 (เช้า)

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายชัยวัฒน์ ก้อนแก้ว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย จีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Highlight

สามารถ บุตรพรม จาก สถาบันการพลศึกษา เข้าชิงเหรียญทอง ในรุ่น น้ำหนัก 55 กิโลกรัม

ในการแข่งขันคาราเต้โด ประเภท ต่อสู้ บุคคลชายเดี่ยว

28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด ประเภท ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว วันที่ 28 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเ […]
28/01/2018

ม.กรุงเทพคว้าทอง เปตองคู่ผสม

ม.กรุงเทพคว้าทอง เปตองคู่ผ […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปัก […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิ […]