ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 – 18.00 น.
ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นางสาวกันติชา แผ้วพลสง, นายพุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์ และนายสาริน พูนเพ็ชรประดับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายปิยะ เฟื่องภักดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขันประเภททีมคู่ชาย
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และวิทยาลัยบันฑิตเอเชีย

28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปัก […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศ การรับเหรียญรางวัลและรางวัลนักกีฬาดีเด่น มวยไทยสมัครเล่น หญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official)

 ภาพบรรยากาศ การรับเหรียญร […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด ประเภท ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว วันที่ 28 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเ […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก. หญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official)

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันมวยไ […]