ยูโด

ยูโด ชิงชัย 24 เหรียญทอง

ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2561

สรุปผลการแข่งขนกีฬา ยูโด ชิงชัย 24 เหรียญทอง ทีมชาย ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม.รัตนบัณฑิต ทองแดง : ม.นอร์ทกรุงเทพ และ ม.ธรรมศาสตร์ ทีมหญิง ทอง : ม.นอร์ทกรุงเทพ เงิน : ม.รังสิต ทองแดง : ม.รัตนบัณฑิต และ ม.ราชภัฏธนบุรี ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) – หญิง ทอง: ม.มหาสารคาม เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.ขอนแก่น และ ม.นอร์ทกรุงเทพ ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage-NO-Kata) – ชาย ทอง: ม.รังสิต เงิน : ม.ขอนแก่น ทองแดง : ม.มหาสารคาม และ สถาบันการพลศึกษา รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. บุคคลชาย ทอง: ม.รังสิต เงิน : ม.ขอนแก่น ทองแดง : สถาบันการพลศึกษา และ ม.กรุงเทพ รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง ทอง: สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม.เกษมบัณฑิต ทองแดง :ม.มหาสารคาม และ ม.นอร์ทกรุงเทพ รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง ทอง: ม.นอร์ทกรุงเทพ เงิน : ม.สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.รังสิต และ ม. ธรรมศาสตร์ รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. บุคคลหญิง ทอง: ม. นอร์ทกรุงเทพ เงิน : ม. รัตนบัณฑิต ทองแดง : ม. เกษมบัณฑิต และ ม.ธรรมศาสตร์ รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย ทอง: ม.รัตนบัณฑิต เงิน : ม. รังสิต ทองแดง : ม. ธรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง ทอง: รัตนบัณฑิต เงิน : ม.นอร์ทกรุงเทพ ทองแดง : ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย ทอง: ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม. ธรรมศาสตร์ ทองแดง : ม.ศิลปากร และ รังสิต รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง ทอง: ม. กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม. เกษมบัณฑิต ทองแดง : ม. ศรีนครินทรวิโรฒ และ ม.รังสิต รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย ทอง: ม. ราชภัฏศรีสะเกษ เงิน : ม. รัตนบัณฑิต ทองแดง : จุฬาฯ และ สถาบันการพลศึกษา รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง ทอง: ม.นอร์ทกรุงเทพ เงิน : ม. เกษตรศาสตร์ทองแดง : ม.กรุงเทพธนบุรี และ ม.สยาม รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย ทอง: สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม. หอการค้าไทย ทองแดง : ม.รังสิต และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง ทอง: ม.รัตนบัณฑิต เงิน : ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ทองแดง : ม.รังสิต และ ม.ราชภัฏธนบุรี รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. บุคคลชาย ทอง: ม.เกษมบัณฑิต เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และ ม.ขอนแก่น รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง ทอง: ม. นอร์ทกรุงเทพ เงิน : ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทองแดง : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย ทอง: ม. ราชภัฏเทพสตรี เงิน : ม. รังสิต ทองแดง : ม.ราชภัฏสวนสุนันทา และ ขอนแก่น รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย ทอง: ม.นอร์ทกรุงเทพ เงิน : ม. กรุงเทพธนบุรี ทองแดง : ม.รังสิต และ ม.รัตนบัณฑิต รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง ทอง: ม. นอร์ทกรุงเทพ เงิน : ม. กรุงเทพธนบุรี ทองแดง : ม.กรุงเทพ และ ม.บูรพา รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย ทอง: ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.รัตนบัณฑิต โอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนัก – ชาย ทอง: ม.รังสิต เงิน : ม. กรุงเทพ ทองแดง : ม.นอร์ทกรุงเทพ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนัก – หญิง ทอง: ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เงิน : ม.รังสิต ทองแดง : ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.กรุงเทพ

28/01/2018

ยูโด ชิงชัย 24 เหรียญทอง

ยูโด ชิงชัย 24 เหรียญทอง ฉ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 26 ม.ค. 2561(เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยูโดโอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนักหญิงวันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยูโดโอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนักชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]