ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล

โครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานมอบโล่และเงินรางวัล แก่ผู้ชนะโครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ประเภทนิสิต นักศึกษาและประเภทสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป ณ หน้าหอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

16/02/2018

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล โค […]
16/02/2018

ภาพบรรยากาศการตัดสินการประกวดภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ภาพบรรยากาศการตัดสินการประ […]
05/02/2018

ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ผลการตัดสินโครงการประกวดภา […]
05/02/2018

มทร.ธัญบุรีแฮปปี้ผลธัญบุรีเกมส์

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันท […]