ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่นดาบไทย วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official Photo) ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธ

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย รัชนีกร กอแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโดนโลยีสารสนเทศ

นักกีฬาดีเด่นดาบไทย วันที่ 28 ม.ค. 2561
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมฤดี ชายทวีป จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
และนายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี จากสถาบันการพลศึกษา
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

28/01/2018

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่นดาบไทย วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่นดาบไ […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภท shooting บุคคลหญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
28/01/2018

ภาพเด็ด! ว่ายน้ำ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำวันที่ 28 ม.ค. 2561(บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ […]