ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ฮอกกี้ชาย วันที่ 28 มกราคม 2561 (เช้า) ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายภาพโดย นายวสันต์ ทุงจันทร์ นายสมสกุล เทียนชัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นายอิศรพงษ์ พรมลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ