ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพเด็ด! การแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 27 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายกฤษดา ยังสุข และ นายอิทธิพัฒน์ เอกจำนงค์คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขันประเภททีมชาย

รางวัลชนะเลิศ                            มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  มหาวิทยาลัยธนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลการแข่งขันประเภททีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ                             มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธนบุรี

27/01/2018

 ภาพเด็ด! การแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 27 ม.ค.2561เวลา 10.00 – 12.00 น.

ภาพเด็ด! การแข่งขันเทเบิลเ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งหมากกระดาน วันที่ 27 ม.ค. 2561(เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งหมากกระด […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กรีฑา วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กรีฑ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมหญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟ […]