ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561

เหรียญรางวัล’ราชมงคลธัญบุรีกมส์’

แนวคิดการออกแบบลวดลายของเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ‘ราชมงคลเกมส์’ ใช้ข้อมูลการออกแบบจากสัญลักษณ์ ‘ประติมากรรมบัวทอง’ หรือสัญลักษณ์รูปดอกบัว เช่นเดียวกันกบตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันในครั้งนี้ โดย อาจารย์โสพิศ ชัยชนะ อาจารย์สถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ผู้ออกแบบเหรียญรางวัลฯ และได้ลดทอนรายละเอียดลวดลายภายในสัญลักษณ์รูปดอกบัวลง เพื่อให้เกิดความสวยงานชัดเจนในเชิงเทคนิคการออกแบบและเพื่อให้เกิดการตัดกันของเส้น Pixel กิดเป็นมิติของประกายเพชรวางคู่กับสัญลักษณ์ RMUTT GAMES 2018 ที่ลงลายเส้นสีน้ำเงินเข้ม ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

31/01/2018

เหรียญรางวัล’ราชมงคลธัญบุรีกมส์’

ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 31 ม […]
31/01/2018

ธัญญ์ฐิตา  หิรัญเกษมสัณห์ ม.กรุงเทนธนบุรี ชนะขาด นาอีมี  สะแลมัน ม.ราชภัฏภูเก็ต 5-0 คว้าทอง ปันจักสีลัต 

ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 31 ม […]
31/01/2018

สถิติใหม่ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ว่ายน้ำ) 30 มกราคม 2561

สถิติใหม่ กีฬามหาวิทยาลัยแ […]
31/01/2018

Top View ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561

ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 31 ม […]