ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล เอแมท วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)ณ อาคารเรียนรวมเเละปฏิบัติการ (รป.13ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ เเละ นายนเรนทร์ฤทธิ์ ลำดวน หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายมณฑล  สมรรคบุตร และ นายธนภูมิ  บุตรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้าเหรียญทอง เอแมท ประเภทคู่ชาย

ผลการแข่งขัน
ประเภท บุคคลเดี่ยว หญิง
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยสุรนารี
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภท บุคคลเดี่ยว ชาย
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยสุรนารี
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ม.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประเภท คู่ชาย
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ประเภท คู่หญิง
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยสุรนารี
ประเภท คู่ผสม
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยสุรนารี และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภท ทีมชาย
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ม.สุรนารี

ประเภท ทีมหญิง
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา

26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล เอแมท วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยิงปืน ประเภท ปืนยาวท่านอน 50 เมตร ทีมชาย

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพาย รายการ กรรเชียง หญิง 1 คน พายคู่ ระยะทาง 200 ม. ทั่วไป วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพ […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสประเภทเดี่ยว วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิ […]