ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00น. ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

 

ถ่ายภาพโดย นางสาววารินทร์ กันทะสานและนายกฤษณกร ตระกลูมณี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
25/01/2018

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]
25/01/2018

คอลัมน์ เกาะติดราชมงคลธัญบุรีเกมส์: เจ้าภาพธัญบุรีได้ทองแรก- ‘เทม’ พลิกพ่าย

คอลัมน์ เกาะติดราชมงคลธัญบ […]