ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 24 มกราคม 2561 (เย็น)
ณ สนามเทนนิส 1 – 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพการแข่งขันเทนนิสหญิงเดี่ยว

นภาวี จันทรเขียว และ ฉัตรมณี จันทร์เขียว ใส่เสื้อสีขาวมหาวิทยาลัยศิลปากร แข่งขันอย่างร้อนแรงส่งเสี่ยงดุดันตลอดการแข่ง
สร้างความเร้าใจให้กับการแข่งขัน เอาชนะ พิมพ์ชนก เกอะประสิทธิ์  และ ธมจันทร์ มอมขุนทด แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ถ่ายภาพโดย นายสมสกุล เทียนชัย และ นายวสันต์ ทุงจันทร์ คณะสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 24 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิ […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชายและทีมหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิ […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น วันที่ 24 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาม […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 24 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]