ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท กรรเชียง หญิง 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 ม. ทั่วไป วันที่ 24 ม.ค. 2561

(Official Photo)

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รายการ เรือพาย กรรเชียง หญิง 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 ม. ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09:30 น. ณ สนาม โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก รจนา รักเหล่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นผู้ชนะ

 

24/01/2018

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท กรรเชียง หญิง 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 ม. ทั่วไป วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพ […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโดชายรุ่นน้ำหนัก 63 กก. วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เซปั […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนัก 55 กก. ไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศกา […]