ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 ม.ค. 2561
ณ ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย ชัยกมล พฒมุข (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น เวลเตอร์เวท น้ำหนัก 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก.ชาย คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น ฟลายเวท น้ำหนัก 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.ชาย คู่ที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 10-9

 

 การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก.ชาย คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 10-9

 

 

31/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาม […]
31/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ เดี่ยวผสม 200 เมตร – ชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน […]
31/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด คู่ชิงชาย – หญิง วันที่ 31 มกราคม 2561 ( เย็น )

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาค […]
31/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬายูยิตสู วันที่ 31 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาย […]