ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยิงปืน วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า) ณ C1 สนามยิงปืน กกท. (หัวหมาก)

ถ่ายภาพโดย Official photographer
จัดทำอัลบั้มโดย วรวุฒิ เนื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยิงปืน วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยิงปื […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศดาบสากล ชาย วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศดา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศดาบสากล หญิง วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศดา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 23 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปัก […]