ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล วันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย ประภาพันธ์ ว่องไว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย ภธรเดช ปิติโชคเดชอุดม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซ […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ปีนหน้าผา วันที่ 23 มกราคม 2561 

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ปีนห […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตัน วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมิ […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศลีลาศ ประเภท Class C Std วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศลีลาศ […]