ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน
วันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 14.30-16.30 น.
ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย เปรมิน พงษ์หนู และ ทิพย์จุฑา จันทร์ทอง หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วรวุฒิ เนื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากก […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันบริดจ์ วันที่ 23 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน บริด […]
23/01/2018

“นัฐ-โอ๊ต”คู่จอมทุ่ม ม.รังสิต ประเดิมทองแรก “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

“นัฐ-โอ๊ต”คู่จ […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 23 ม.ค 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปัก […]