ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน บริดจ์ วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า) ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นาย เปรมิน พงษ์หนู และ นางสาว ทิพย์จุฑา จันทร์ทอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย  นางสาวเบญธิญา วะรินทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันบริดจ์ วันที่ 23 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน บริด […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอล วันที่ 23 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเล […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตองประเภทคู่ชาย-หญิง วันที่ 23 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตอง […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแมท วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแม […]