ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 22 มกราคม 2561 (บ่าย)

ณ สนามโดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายสมสกุล เทียนชัย เเละ นายวสันต์ ทุงจันทร์ หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นาย ภาสกร นุ่มโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 22 มกราคม 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปัก […]
23/01/2018

ม.รังสิตคว้าทองแรกศึก ‘กีฬาปัญญาชน’

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 มก […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตองประเภทคู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตอง […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 22 มกราคม 2561 (เช้า)

 ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปั […]