ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ครอสเวิร์ด วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ครอสเวิร์ด วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เช้า)ณ อาคารเรียนรวมเเละปฏิบัติการ (รป.13ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถ่ายภาพโดย นาย เปรมิน พงษ์หนู นางสาว ทิพย์จุฑา จันทร์ทอง หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย กรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ครอสเวิร์ด วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ครอส […]
22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน หมากกระดาน วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน หมาก […]
22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล วันที่ 22 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน รักบ […]
22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 22 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเ […]