ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีมกีฬาเทนนิส
วันที่ 21 ม.ค. 2561 ณ ห้อง slop ชั้น 1
อาคารบรรยายรวม คณะศิลปศาสตร์

ถ่ายภาพโดย   ภานุวัฒน์ จิตอารี และ จิตริน เตื่อยโยชน์  หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ