ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

คอลัมน์ มุมที่5

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

‘อารักษ์’
.. ปลายเดือนนี้มีกีฬาให้ชมและเชียร์กัน เริ่มจากกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่าง 22-31 ม.ค. ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรม กีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย” จะมีนักกีฬาทั่วประเทศมาชุมนุมกัน โดยปีนี้มีม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น “เจ้าภาพ”

11/01/2018

คอลัมน์ มุมที่5

คอลัมน์ มุมที่5 เดลินิวส์ […]
27/12/2017

ประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ข้อมูลทั่วไป และกติกาการปร […]
22/09/2017

โลโก้ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 45

โลโก้ การแข่งขันกีฬามหาวิท […]