ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น เฟเธอร์เวทหญิงน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก
วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo) ณ ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นิธิพันธ์ ธุระพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอัญชลี  มั่นคง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คว้าแชมป์กีฬามวยสากลสมัครเล่น เฟเธอร์เวท – หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก

30/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวทหญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสาก […]
30/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวทหญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสาก […]
30/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เฮฟวี่เวทชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสาก […]
30/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวทหญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสาก […]