ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเเพาะกายวันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา 18.01 – 21.00 น.
ณ ลานกิจกรรม อนันตรังสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายวัชรวีย์ กุณาวงค์ และ นายพรเทพ อินทร์อักษร คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

30/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพาะกายวันที่ 30 ม.8. 2561 (ดึก)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเ […]
30/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชายคู่ คู่ที่ 120 วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิ […]
30/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกีฬา เปตอง วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
30/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตัน CU vs SU วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมิ […]