thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล

โครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานมอบโล่และเงินรางวัล แก่ผู้ชนะโครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ประเภทนิสิต นักศึกษาและประเภทสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป ณ หน้าหอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

16/02/2018

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล โค […]
16/02/2018

ภาพบรรยากาศการตัดสินการประกวดภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ภาพบรรยากาศการตัดสินการประ […]
01/02/2018

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์นิวส์ ฉบับที่10

คลิก ดาว์นโหลดไฟล์ PDF ราช […]
01/02/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำ วันที่ 31 มกราคม 2561 ประเภท ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน […]