thanyaburi game45

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 28 ม.ค. 2561
เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นางสาวกันติชา แผ้วพลสง, นายพุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์ และนายสาริน พูนเพ็ชรประดับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายปิยะ เฟื่องภักดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กีฬาแข่งขันเซปักตะกร้อประเภทชายเดี่ยว ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส้มเหลือง) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เหลือง)
“การแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

28/01/2018

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปัก […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศ การรับเหรียญรางวัลและรางวัลนักกีฬาดีเด่น มวยไทยสมัครเล่น หญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official)

 ภาพบรรยากาศ การรับเหรียญร […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด ประเภท ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว วันที่ 28 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเ […]