thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไทย วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ สตูดิโอ 1 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นาย บุรินทร สุริยอมร และ นาย ภานุวัฒน์ จิตรอาร คณะสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นิธิพันธ์ ธุระพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไทย วันที่ 27 มกราคม 2561(เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไท […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด้ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิสทีมหญิง วันที่ 27 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิสทีมชาย วันที่ 27 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิ […]