thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมหญิง

วันที่ 27 ม.ค. 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หน้าครุศาสตร์ สนาม2

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ VS สถาบันการพลศึกษา

ผลการแข่งขัน

0 : 18

 

ถ่ายภาพโดย พนม ผดุงพล, ทิพย์จุฑา จันทร์ทอง, สุทธิพงษ์ ศรีเมฆ, วุฒิไกร เข็มกลัด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมหญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟ […]
27/01/2018

 ภาพเด็ด! การแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 27 ม.ค.2561เวลา 10.00 – 12.00 น.

ภาพเด็ด! การแข่งขันเทเบิลเ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งหมากกระดาน วันที่ 27 ม.ค. 2561(เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งหมากกระด […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กรีฑา วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กรีฑ […]