thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมหญิง

วันที่ 27 ม.ค. 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ สนาม3

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ VS มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลการแข่งขัน

11 : 0

 

ถ่ายภาพโดย พนม ผดุงพล, ทิพย์จุฑา จันทร์ทอง, สุทธิพงษ์ ศรีเมฆ, วุฒิไกร เข็มกลัด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมหญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันฟุตบอล ทีมหญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันฟุตบ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด วันที่ 27 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมหญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟ […]