thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬายูยิตสู วันที่ 27 ม.ค. 2561 ณ มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย นายณัฐพล เหลืองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการ ยูยิตสู จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
รอบชิงชนะเลิศ

ชนะเลิศอันดับ 1 : สถาบันการพลศึกษา

รายการ ยูยิตสู จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
รอบชิงชนะเลิศ

ชนะเลิศอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  

รายการ ยูยิตสู จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
รอบชิงชนะเลิศ

ชนะเลิศอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  

รายการ ยูยิตสู ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
รอบชิงชนะเลิศ

ชนะเลิศอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายการ ยูยิตสู ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 ก.ก.
รอบชิงชนะเลิศ

ชนะเลิศอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รายการ ยูยิตสู ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system)รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
รอบชิงชนะเลิศ

ชนะเลิศอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

27/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬายูยิตสู วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา รายการ วิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย วันที่ 27 ม.ค.2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน วันที่ 27 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยสยาม vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา รายการ วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย วันที่ 27 ม.ค.2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]