thanyaburi game45

ภาพเด็ด! ยิงปืน ประเภทปืนสั้นอัดลมบุคคลหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 27 มกราคม 2561 (Official Photo)
ณ สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นิธิพันธ์ ธุระพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวธันยพร พฤกษากร จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคว้าแชมป์กีฬายิงปืน ประเภท ปืนส้นอัดลมบุคคลหญิง

 

27/01/2018

ภาพเด็ด! ยิงปืน ประเภทปืนสั้นอัดลมบุคคลหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 27 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! ยิงปืน ประเภทปืนส […]
27/01/2018

ภาพเด็ด! ยิงปืน ประเภทปืนสั้นอัดลมทีมหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 27 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! ยิงปืน ประเภทปืนส […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยิงปืน ประเภทปืนยาวอัดลมหญิง วันที่ 27 มกราคม 2561(Official)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยิงปื […]
27/01/2018

ภาพเด็ด! ยิงปืน ประเภทปืนยาวอัดลมบุคคลหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 27 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! ยิงปืน ประเภทปืนย […]