thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน วันที่ 27 มกราคม 2561 (Official Photo)

ณ สนามแข่งขัน ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน วันที่ 27 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา รายการ วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง วันที่ 27 ม.ค.2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]