thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 27 ม.ค. 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย กฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ประพันธ์ ประทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27/01/2018

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน วันที่ 27 มกราคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา รายการ วิ่ง 800 เมตร ชาย วันที่ 27 ม.ค.2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]
27/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร – หญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ […]