thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 26 ม.ค. 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย อภิชัย รัตนสุภา, ชัยวัฒน์ ชมโชค, วัชรวีย์ กุณาวงค์, เอกชล ลำดวนหอม และพงษ์ศิริ ห่อกุล
จัดทำอัลบั้มโดย ประพันธ์ ประทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26/01/2018

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 26 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเ […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลครอสเวิร์ด วันที่ 26มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพเด็ด! ฟุตบอลชาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! ฟุตบอลชาย การแข่ง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ประเภท ดาบ Foil (ทีมชาย) คู่ที่ 8 วันที่ 26 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]