thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายเปรมิน พงษ์หนู, อภิชัย รัตนสุภา, ชัยวัฒน์ ชมโชค, นายชัยวัฒน์ ก้อนแก้ว, นายธัชกร ทองนิธิกานต์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเ […]
26/01/2018

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเ […]
26/01/2018

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่น เรือพาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่น เรื […]