thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภททศกรีฑาชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฤทธิไกร คิอินธิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชนะเลิศเหรียญทองรายการ ทศกรีฑา – ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ไปด้วยคะแนนรวม 5,930 ณ มทร.ธ สนามกีฬากลาง

 

26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภททศกรีฑาชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑารายการวิ่งวิบาก3000เมตร ชาย วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาก […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันครอสเวิร์ด วันที่ 26 มกราคม 2561(เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันครอสเ […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยิงปืน ประเภท ปืนยาวท่านอน 50 เมตร บุคคลชาย

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]