thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน วันที่ 25 ม.ค. 2561 เวลา 12.00-18.00 น.
ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ถ่ายภาพโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ นายนเรนทร์ฤทธิ์ ลำดวน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน วันที่ 25 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาห […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑารายการวิ่ง 200 เมตร หญิง (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาก […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง วันที่ 25 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศกา […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยิงปืน ประเภท ปืนสั้นอัดลม บุคคลชาย

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]