thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน วันที่ 25 ม.ค. 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ นายนเรนทร์ฤทธิ์ ลำดวน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาห […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยิงปืน ประเภท ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑารายการพุ่งแหลน หญิง วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาก […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ ผีเสื้อ 100 เมตร – หญิง วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน […]