thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแมท วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น) รอบชิงชนะเลิศ ณ อาคารเรียนรวมเเละปฏิบัติการ (รป.13ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ เเละ นายนเรนทร์ฤทธิ์ ลำดวน หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแมท วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น) รอบชิงชนะเลิศ

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแม […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพาย รายการ คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพ […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชายและทีมหญิง วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิ […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยิงปืน วันที่ 25 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยิงปื […]