thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภท วิ่ง 400 เมตร ชาย
วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ สนามกีฬากลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อภิสิทธิ์ ฉ่ำศรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนะเลิศเหรียญทองรายการ วิ่ง 400 เมตร – ชาย
รอบชิงชนะเลิศ ทำเวลาได้ดีที่สุด 00:00:48.17 ณ มทร.ธ สนามกีฬากลาง

ถ่ายภาพโดย  Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย  วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย  ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

25/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภท วิ่ง 400 เมตร ชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo) 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภท วิ่ง 1500 เมตร ชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภท วิ่ง 10,000 เมตร ชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภท วิ่ง 1,500 เมตร หญิง วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]