thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโดหญิงรุ่นน้ำหนัก 53 กก.วันที่ 24 ม.ค. 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นาย ภาสกร นุ่มโสภาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโดหญิงรุ่นน้ำหนัก 53 กก. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เเดง) ชนะ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ(น้ำเงิน)
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโดหญิงรุ่นน้ำหนัก 53 กก. วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอล วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเล […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลแบดมินตัน วันที่ 25 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลแบด […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเ […]