thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พบกับ สถาบันการพลศึกษา

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายปิยะ เฟื่องภักดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ SSKRU vs IPE วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปัก […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ MU vs TU วันที่ 25 ม.ค.2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปัก […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ RMUTP vs RMUTT วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปัก […]
25/01/2018

ภาพเด็ด! ฮอกกี้ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! ฮอกกี้ การแข่งขัน […]