thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 24 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย เกียรติพงษ์ วงศ์นา
จัดทำอัลบั้มโดย ภธรเดช ปิติโชคเดชอุดม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

25/01/2018

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 24 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเ […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
25/01/2018

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]