thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแมท วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)ณ อาคารเรียนรวมเเละปฏิบัติการ (รป.13ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ เเละ นายนเรนทร์ฤทธิ์ ลำดวน หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแมท วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแม […]
25/01/2018

ภาพเด็ด! กรีฑา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! กรีฑา การแข่งขันก […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนนิส วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนน […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนนิส วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนน […]