thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 24 มกราคม 2561 (เย็น) ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายภาพโดย นาย ทรงพล จริตกล้า, นายจารุดล แสงเดช  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย น.ส. กรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

รุ่น53KG หญิง

อันดับที่ 1 นางสาวพานิภัค วงศ์พัฒนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สีแดง)
อันดับที่ 2 นางสาวแพรวพรรณ วรรณโอสถ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (น้ำเงิน)
อันดับที่ 3 นางสาวสกุลทิพย์ แก้วสังฆ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 นางสาววิลาสินี ขำศรีบุศ มหาลัยเกษตรศาสตร์

รุ่น63KG ชาย

อันดับที่ 1 นายณัฐวุฒิ เจริญรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(น้ำเงิน)
อันดับที่ 2 นายเทวินทร์ หาญปราบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สีแดง)
อันดับที่ 3 นายวีระวิทธ์ ธุวรรณการ มหาวิทยาลัยรังสิต
อันดับที่ 3 นายปุริม ปุรินทราภิบาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 รุ่น73KG หญิง

อันดับที่ 1 นางสาวกาญจนา สุขีวาส มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(แดง)
อันดับที่ 2 นางสาวทราย กุลมัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(น้ำเงิน)
อันดับที่ 3 นางสาวธิดารัตน์ เพชรด้วง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 นางสาววรรณณิษา วิเศษสัตย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รุ่น87KG ชาย

อันดับที่ 1 นายทวีรัฐ คำธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(แดง)
อันดับที่ 2 นายโชควสุธัญญ์ จันทร์ธีระวงศ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (น้ำเงิน)
อันดับที่ 3 นายปริญญา ยาแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับที่ 3 นายปวริศ กงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 24 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 24 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปัก […]
25/01/2018

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข […]
25/01/2018

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์นิวส์ ฉบับที่3

คลิก ดาว์นโหลดไฟล์ PDF ราช […]