thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา วันที่ 24 ม.ค. 2561
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย กันติชา แผ้วพลสง และ สาริน พูนเพ็ชรประดับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา วันที่ 24 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา ประเภท 100เมตร-หญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 24 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิ […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้ วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี […]