thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโดหญิงรุ่นน้ำหนัก 73 กก.วันที่ 24 ม.ค. 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโดหญิงรุ่นน้ำหนัก 73 กก.ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(เเดง) ชนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (น้ำเงิน)
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโดหญิงรุ่นน้ำหนัก 73 กก. วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตอง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตอง […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลการแข่งขัน ยูโด วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลการ […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตัน วันที่ 24 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมิ […]